VINOENVI 2010 – „Biovinice v těžkém roce 2010“

Program konference

Program mezinárodní konference VINOENVI 2010 – „Biovinice v těžkém roce 2010“

čtvrtek 4.11.2010

9:00 Oficiální zahájení

9:10 Prof. RNDr. Z. Laštůvka, CSc., MZLU Brno

Význam biodiverzity

Ing. M. Hluchý, PhD., Svaz EKOVÍN o.s. Brno

Monitoring biodiverzity tří typů (konvenční, integrované, ekologické) JM vinic 2008 – 2010

Ing. S. Lvončík, SRS Brno

Výsledky monitoringu vyšších rostlin jihomoravských vinic

Ing. Václav Křivan, ČSOP Jihlava

Výsledky monitoringu střevlíkovitých JM vinic

Ing. M. Hluchý, PhD., Svaz EKOVÍN o.s., Brno

Výsledky monitoringu denních motýlů JM vinic

11:00 Přestávka

11:15 RNDr. V. Pižl, CSc., Ústav půdní biologie BC AV CR, Č. Budějovice

Výsledky monitoringu žížal JM vinic

RNDr. J. Starý, CSc., Ústav půdní biologie BC AV CR, Č. Budějovice

Výsledky monitoringu půdních roztočů JM vinic

RNDr. K. Tajovský, CSc., Ústav půdní biologie BC AV CR, Č. Budějovice

Výsledky monitoringu mnohonožek, stonožek a suchozemských stejnonožců JM vinic

RNDr. J. Matuška, Bc. J. Miklín, Správa CHKO Pálava, Mikulov

Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava

12:35 Oběd

14:00 Prof. Dr. R. Kauer, Univerzita Geisenheim

Monitoring biodiverzity tří typů vinic v Porýní (konvenční, ekologické, biodynamické)

15:00 R. Dejeas, Ecovin, BRD

Svaz ekologických vinařů Ecovin – struktura, aktivity etc.

15:45 Ing. F. Weninger, Balf, Maďarsko, Rakousko

Biodynamické vinohradnictví – vinice, sklep a marketing

16:45 ukončení odborné části programu 1. dne
19:00 Zahájení společenského večera

pátek 5. 11.2010

8:00 Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň

Výsledky pokusů s různými typy ozelenění vinic – Projekt ECOWIN

9:00 Ing. M. Hluchý, PhD., Ing. M. Broklová, Svaz Ekovín o.s., Brno

Výsledky realizace projektu VINOENVI a ECOWIN v jihomoravských vinicích 2009 – 2010

9:45 Ing. L. Kakalíková, CSc., Iprovin Slovakia, Rúbaň

Antioxidanty a lipidické látky obsažené v hroznech

10:30 Ing. Z. Tamašek, Iprovin Slovakia, Rúbaň

Výsledky realizace projektu VINOENVI ve slovenských vinicích 2009 – 2010

10:45 Přestávka

11:00 Ing. E. Kuehrer, Ing. M. Hluchý, PhD., WBS Krems/Donau, Svaz Ekovín o.s. Brno

Systém ochrany jihomoravských a dolnorakouských bio a IP vinic v roce 2010, analýza a srovnání výsledků ochrany před hlavními houbovými chorobami

12:00 Ing. E. Kuehrer, WBS Krems/Donau

Výsledky studie příčin fyziologické poruchy „vadnutí třapin odrůdy Zweigelt“

12:45 Ing. Petr Ackermann, CSc, Ekovín o.s., Brno

Hlavní abionózy révy vinné

13:15 Ukončení konference, oběd