PF 2019

Ďakujeme všetkým našim členkám, členom a sympatizantom za spoluprácu. V novom roku 2019 Vám prajeme  veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a veľa osobných  i pracovných úspechov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
                                                          Výbor  Eco IPROVIN Slovakia