V našich vinohradoch môžete nájsť niekoľko desiatok rastlín, motýľov, dravé bzdochy, zlatoočky a veľa ďalších druhov hmyzu, nezriedka zákonom chránených. Vďaka minimálnemu hnojeniu sa tu nevyskytujú typické buriny ako je lebeda, láskavce a mrlíky, ale naopak tu rastú mnohé vzácne druhy.

Vinohrad zazelenaný druhove bohatou bylinnou vegetáciou, bez záťaže toxických pesticídov, je domovom stoviek druhov rastlín a živočíchov.

Nie je zriedkavosťou nájsť na kríkoch viniča hniezdo spevavcov s dorastajúcimi mláďatami či stretnúť líšku loviacu hlodavce. Naše vinohrady dnes umožňujú stovkám druhov ohrozených rastlín a živočíchov návrat do poľnohospodárskej krajiny.