Pozvánka na SEMINÁR Zväzu integrovanej produkcie hrozna IPROVIN Slovakia:

Alternatívne technológie v ochrane vinohradov proti chorobám a škodcom.
Praktické skúsenosti s aplikáciou prípravkov.

Termín: 10-11. 03.2010
Začiatok: 9.00 hod. - Prezentácia

Miesto: pivnica SojakProgram: organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v programe

Prvý deň 10.03.2010

10:00 Ľubomíra Kakalíková Zahájenie seminára

Oboznámenie účastníkov s aktivitami projektu VínoEnvi realizovanými na Slovensku

11:00 Milan Hluchý: Oboznámenie účastníkov s aktivitami projektu VínoEnvi realizovanými na Morave

12:00 Občerstvenie

13:00 Zoltán Tamášek: Výber lokalít na pokusy v SR a prvé skúsenosti spolupráce na pokusov s pestovateľmi

14:00 Diskusia

15:00 Záver prvej časti seminára

 

Druhý deň 11.03.2009
Prezentácia výsledkov z projektu VínoEnvi

09:00 Zoltán Tamašek: Otvorenie seminára

09:15 Ľubomíra Kakalíková: Alternatívna ochrana proti živočíšnym škodcom

10:15 Zoltán Tamašek: Alternatívna ochrana proti hubovým chorobám

11:15 Milan Hluchý: Praktické skúsenosti s aplikáciou alternatívnych prípravkov na Morave

12:15 Občerstvenie

13:15 M. Hluchý Systém preventívnych opatrení - hubové choroby
(biológia, antagonisti, prípravky, systém ochrany)

14:15 Diskusia a záver seminár

 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA