Pozvánka na SEMINÁR Zväzu integrovanej produkcie hrozna IPROVIN Slovakia

Používanie alternatívnych technológii vo vinohradníctve
-investícia do Vašej budúcnosti, ktorý sa bude konať dňa: 27.11.2009 o 9.00 hodine v Hlohovci.

Termín: 27.11.2009
Začiatok: 9.00 hod. Prezentácia
Miesto: pivnica Sojak

Program: organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v programe

 

10.00 Zoltán Tamašek: Zahájenie seminára

Vytváranie podmienok k návratu biodiverzity do poľnohospodárskej krajiny

10.15 Zoltán Tamašek: Alternatívna ochrana proti škodcom, prezentácia výsledkov z projektu VinoEnvi

11.15 Ľubomíra Kakalíková: Alternatívna ochrana proti hubovým chorobám, prezentácia výsledkov z projektu VinoEnvi

12.15 Ukončenie teoretickej časti seminára, premiestnenie účastníkov seminára do vinohradov

12.30 Praktické ukážky vinohradníckej techniky pri práci vo vinohrade v systéme IP (Ostratický, Šupa)

14.30 Diskusia vo vinohradoch

15.00 Občerstvenie v pivnici Sojak

15.30 Prevoz účastníkov konferencie na demonštračné pokusy v lokalite Senec – neskorý zber , ukážky úrody po ošetrení alternatívnymi prípravkami

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA