Hlohovec 2010

Pozvnka na SEMINR Zvzu integrovanej produkcie hrozna IPROVIN Slovakia:

Alternatvne technolgie vochrane vinohradov proti chorobm akodcom.
Praktick sksenosti saplikciou prpravkov.

Termn: 10-11. 03.2010
Za?iatok: 9.00 hod. - Prezentcia

Čítať celý článok...

 

Hlohovec 2009

Pozvnka na SEMINR Zvzu integrovanej produkcie hrozna IPROVIN Slovakia

Pouvanie alternatvnych technolgii vo vinohradnctve
-investcia do Vaej budcnosti, ktor sa bude kona? d?a: 27.11.2009 o9.00 hodine v Hlohovci.

Termn: 27.11.2009
Za?iatok: 9.00 hod. Prezentcia
Miesto: pivnica Sojak

Čítať celý článok...

 

Sokolovce

Ob?ianske zdruenie Iprovin SLOVAKIA si Vs dovo?uje pozva? na prezentciu projektu

VinoEnvi ekologick vinohradnctvo abiodiverzita

a zrove? na I. ro?nk

VSTAVY ADEGUSTCIE VN Z INTEGROVANEJ PRODUKCIE

ktor sa bude kona? 8. augusta 2009 vSokolovciach pri Pie?anoch o9.00 hod.

Cie?om prezentcie projektu VinoEnvi ekologick vinohradnctvo a biodiverzita je oboznmi? pestovate?ov vini?a o rieen projektu a prezentova? prv vsledky za rok 2009.

Zrove? sa uskuto?n I. ro?nk Vstavy adegustcie vn zIP, ktor prina monos? a priestor na prezentciu vrobcom, producentom i pestovate?om hrozna a vna z Integrovanej produkcie z celho Slovenska, ale hlavne ?lenom IPROVIN Slovakia, aby zvidite?nili slovensk vna vyroben z IP hrozna,

a aby tieto boli predstaven irokej verejnosti, milovnkom slovenskch vn....

Čítať celý článok...

 


Máme online 10 hostí