Iprovin – Integrovaná produkcia hrozna a vína (SK), a
Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína (CZ)
Vás pozýva na

Projekt přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
VINOENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita

 

Pozvánka k přehlídce pokusů s prostředky ekologické ochrany vinic

Vážení vinaři a vinohradníci,

dovolujeme si Vás v rámci realizace Česko-Slovenského projektu VÍNO ENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita pozvat k přehlídce polních pokusů realizovaných se systémem ekologické ochrany révy vinné před nejvýznamnějšími houbovými chorobami révy vinné - plísní révy a padlím révovým.

 

Téma:
- provozní výsledky ochrany různých odrůd révy vinné před plísní révy a padlím révovým v extrémním roce 2010 systémem prostředků povolených pro ekologické vinohradnictví

- výsledky přesných maloparcelkových pokusů zaměřených na hodnocení vlivu indukované rezistence révy vinné na intenzitu výskytu padlí révového.

Termín:
čtvrtek 19. srpna 2010

Program:
14.00 –  Ing. Milan Hluchý, PhD.

- moderní systém ekologické ochrany evropských odrůd révy vinné aplikovaný v roce 2010 v jihomoravských vinicích (prostředky, aplikace dle intenzity infekčních tlaků, účinnost v jihomoravských, slovenských, rakouských a maďarských podmínkách)

- mechanizmy indukované rezistence v ochraně révy vinné, biochemická podstata, dynamika pohybu obranných látek a jejich distribuce v rostlinách révy vinné, vliv na zdravotní stav v extrémním roce 2010

14.20 – G. Illias – ochrana vinic v roce 2010, přehlídka zdravotního stavu vinic (odrůdy Merlot, Ruland bíly, Tramín, Ruland šedý, Chardonay, Ryzlink vlašský, Ruland modrý)

14.50 – přehlídka pokusů – testování vlivu indukované rezistence vyvolané aplikací přípravku Alginure na padlí révové.  (Modrý portugal)

15.30 - ukončení

Místo:
Vinice firmy G. Ilias, Pavlov  (východně od silnice Klentnice – Pavlov cca 300 m nad obcí Pavlov u informační tabule pavlovské vinařské stezky

Za Svaz Ekovín, o.s.

Ing. M. Hluchý, PhD.,

Ing. Veronika Křivánková

 

Přehlídky pokusů 2010 - Pavlov 19.08.2010 Přehlídky pokusů 2010 - Pavlov 19 08 2010.doc

 Polní den ECOWIN - mechanizace  Polní den ECOWIN - mechanizace.pdf

 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA