VINOENVI 2010 MIKULOV

"Biovinice v náročném roce 2010" 

Program mezinárodní konference:

 4.11.2010 (čtvrtek)

9:00 Oficiální zahájení

9:10 Prof. RNDr. Z. Laštůvka, CSc., MZLU Brno
Význam biodiverzity

Ing. M. Hluchý, PhD., Svaz EKOVÍN o.s. Brno
Monitoring biodiverzity tří typů (konvenční, integrované, ekologické) JM vinic 2008 – 2010

Ing. S. Lvončík, SRS Brno
Výsledky monitoringu vyšších rostlin jihomoravských vinic

Ing. Václav Křivan, ČSOP Jihlava
Výsledky monitoringu střevlíkovitých JM vinic

Ing. M. Hluchý, PhD., Svaz EKOVÍN o.s., Brno
Výsledky monitoringu denních motýlů JM vinic

 

11:00 Přestávka

 

 

11:15 RNDr. V. Pižl, CSc., Ústav půdní biologie BC AV CR, Č. Budějovice

Výsledky monitoringu žížal JM vinic

RNDr. J. Starý, CSc., Ústav půdní biologie BC AV CR, Č. Budějovice
Výsledky monitoringu půdních roztočů JM vinic

RNDr. K. Tajovský, CSc., Ústav půdní biologie BC AV CR, Č. Budějovice
Výsledky monitoringu mnohonožek, stonožek a suchozemských stejnonožců JM vinic

RNDr. J. Matuška, Bc. J. Miklín, Správa CHKO Pálava, Mikulov
Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava

 

12:35 Oběd

 

 

14:00 Prof. Dr. R. Kauer, Univerzita Geisenheim

Monitoring biodiverzity tří typů vinic v Porýní (konvenční, ekologické, biodynamické)

15:00 R. Dejeas, Ecovin, BRD
Svaz ekologických vinařů Ecovin - struktura, aktivity etc. 

15:45 Ing. F. Weninger, Balf, Maďarsko, Rakousko
Biodynamické vinohradnictví - vinice, sklep a marketing

16:45 ukončení odborné části programu 1. dne

 

19:00 Zahájení společenského večera

 

 

5.11.2010 (pátek)

 

8:00 Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň
Výsledky pokusů s různými typy ozelenění vinic - Projekt ECOWIN

9:00 Ing. M. Hluchý, PhD., Ing. M. Broklová, Svaz Ekovín o.s., Brno
Výsledky realizace projektu VINOENVI a ECOWIN v jihomoravských vinicích 2009 – 2010

9:45 Ing. L. Kakalíková, CSc., Iprovin Slovakia, Rúbaň
Polyfenoly a lipidické látky obsažené v hroznech

10:30 Ing. Z. Tamašek, Iprovin Slovakia, Rúbaň
Výsledky realizace projektu VINOENVI ve slovenských vinicích 2009 – 2010

10:45 Přestávka

 

11:00 Ing. E. Kuehrer, Ing. M. Hluchý, PhD., WBS Krems/Donau, Svaz Ekovín o.s. Brno
Systém ochrany jihomoravských a dolnorakouských bio a IP vinic v roce 2010, analýza a srovnání výsledků ochrany před hlavními houbovými chorobami

12:00 Ing. E. Kuehrer, WBS Krems/Donau
Výsledky studie příčin fyziologické poruchy "vadnutí třapin odrůdy Zweigelt"

12:45 Ing. Petr Ackermann CSc, Ekovín o.s., Brno
Hlavní abionózy révy vinné

13:15 Ukončení konference, oběd

 Pozvánka

 

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA