Vinič sa po stáročia pestuje v tradičných vinohradníckych „tratiach“. Ideálne sú na juh otočené, mierne sklonené svahy, kde hrozno optimálne dozrieva a netrpí mrazom. Stanovišťu musí zodpovedať aj vhodne zvolená odroda.

V Systéme IP má významné miesto starostlivosť o pôdu. Základnou požiadavkou je zazelenanie medziradov viníc druhovo bohatou bylinnou vegetáciou. Kosený či mulčovaný bylinný pokryv má niekoľko funkcií:
-chráni pôdu na svahoch pred vodnou eróziou
-zvyšuje obsah humusu v pôde
-výrazne prispieva k biologickej aktivite pôdy a tým zlepšuje fyzikálnu a chemickú štruktúru pôdy
-je zdrojom živín, takže minimalizuje potrebu použitia priemyselných hnojív
-umožňuje výskytu stovkám druhov hmyzu
-zvyšuje druhovú diverziu, a tým aj ekologickú stabilitu vinice.

V systéme IP je celoplošná aplikácia akéhokoľvek herbicídu striktne zakázaná.