V ekologicky obhospodarovaných vinohradoch, vďaka výbornej fyziologickej kondícii viniča, hrozna z týchto viníc veľmi dobre vyvinuté a vyzreté. To sa prejavuje vyšším podielom vysokokvalitných kabinetných a prívlastkových vín s plnšou a korenistejšou chuťou.

Taktiež pivničná technológia striktne vymedzuje postupy a materiály, ktoré môžu byť požité pri výrobe vín s ochrannou známkou IP. Nie je prípustné napríklad používať potravinárske farbivá, nádoby z plastu a pod. Tým je opäť zaručená neprítomnosť hygienicky rizikových látok vo víne.

Celá technológia je vo vinohrade aj v pivnici systematicky kontrolovaná kontrolnou komisiou Zväzu IP. Pokiaľ producent splní všetky požiadavky kladené smernicami IP, je oprávnený na týchto vínach používať ochrannú známku.