Jedným zo základných prvkov ochrany viniča v systéme IP je posilňovanie prírodnej rovnováhy medzi populáciami škodcov a užitočných organizmov.

Dravé roztoče, lumíky, lienky a sýkorky, to je len niekoľko zástupcov zo stoviek užitočných organizmov žijúcich v zložitom ekosystéme vinohradu. Vďaka cieľavedomej ochrane a podpore týchto užitočných organizmov už nepoužívame v našich viniciach chemické prípravky proti škodlivým roztočom, roztočcom a hmyzu.

Ochrana viniča proti hubovým chorobám je založená na posilňovaní prirodzenej odolnosti viniča a na dôslednom používaní moderných počítačových systémov signalizácie a prognózy kalamitného výskytu hubových chorôb. Veľmi obmedzene je povolené použitie prípravkov s nízkou toxicitou na užitočné organizmy a človeka.