Združenie vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktoré bolo založené v roku 2002, produkuje hrozno a víno na ploche asi 2100 ha vinohradov prísne ekologicky orientovanou technológiou:

-ochranná známka ekologického produktu
-špi?kové vína bez rezíduí pesticídov a cudzorodých látok
-minimálne za?aženie krajiny hnojivami a pesticídmi
-návrat prírody do po?nohospodárskej krajiny
-zodpovednos? za zdravie a životné prostredie
-partnerstvo s prírodou

Výbor IProvin:

Predseda OZ: Ing. Roman Šuchma
Podpredsední?ka: Ing.Lubomíra Kakalíková
Tajomník: Ladislav Hinzellér
?lenovia: Ing. Jaroslav Ostrožovi?
Ing. Zoltán Tamašek