Združenie vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktoré bolo založené v roku 2002, produkuje hrozno a víno na ploche asi 2100 ha vinohradov prísne ekologicky orientovanou technológiou:

-ochranná známka ekologického produktu
-špičkové vína bez rezíduí pesticídov a cudzorodých látok
-minimálne zaťaženie krajiny hnojivami a pesticídmi
-návrat prírody do poľnohospodárskej krajiny
-zodpovednosť za zdravie a životné prostredie
-partnerstvo s prírodou

Výbor IProvin:

Predseda OZ: Ing. Roman Šuchma
Podpredsedníčka: Ing.Lubomíra Kakalíková
Tajomník: Ladislav Hinzellér
Členovia: Ing. Jaroslav Ostrožovič
Ing. Zoltán Tamašek