Príloha ?. 17_Prednáška_?. 17_Správna diagnostika chorôb vini?a

Príloha ?. 18_Efektívne_možnosti_využívania_alternatívnych_biolog. prípravkov

Príloha ?. 19_Bylinné zazelenanie_zatrávnenie

Príloha ?. 20_Technológie_ekologickej_ochrany_vini?a

Príloha ?. 21_Výhody_využívania_ekolog._-technológii