Vážené členky, vážení členovia EcoIPROVIN Slovakia, milí naši priatelia a priaznivci integrovaného a ekologického vinohradníctva,

prajeme Vám krásne a veselé Vianoce plné lásky a pokoja v kruhu svojich najbližších. Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, za prejavenú priazeň a podporu v roku 2017. Do nového roku 2018 Vám prajeme  veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.

členovia výboru EcoIPROVIN Slovakia