Čo je integrovaná produkcia?

Celosvetovo najvýznamnejší smer ekologického poľnohospodárstva.

- Moderný, prísne ekologicky orientovaný systém, zameraný na produkciu hrozna a vína špičkovej kvality cestou priateľskou k životnému prostrediu.
- Všetky technologické postupy používané vo vinohradoch aj pri výrobe vína musia zodpovedať presne stanoveným medzinárodným kritériám Zväzu IP.
- Základnou snahou je minimalizácia, resp. úplné vylúčenie použitia hnojív a chemických pesticídov.
- Integrovaná produkcia je syntézou tisícročných vinárskych tradícii a modernej technológie trvalo udržateľného vývoja.

Zaujímavosť:
Viete, že hektár vinnej révy, tejto nesmierne bujne rastúcej lianovitej rastliny, produkuje ročne viac kyslíka a viaže viac oxidu uhličitého ako hektár stredoeurópskeho lesa?

Máme online 24 hostí