Vážený členovia,

 

ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru a spoluprácu.

Na rok 2014 chceme vylepšiť viacero vecí pre Vašu ešte väčšiu spokojnosť.

Zároveň dovoľte aby sme Vám z celého srdca zaželali príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich blízkych a v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, osobných a pracovných úspechov!

 

Kolektív IProvin Slovakia