Projekt

Názov mikroprojektu: Certifikované biovina?ství CZ – SK

 

Za?iatok realizácie mikroprojektu: 1.10.2013

Koniec realizácie mikroprojektu: 31.1.2014

Doba realizácie mikroprojektu: 4 mesiace

 

 

Partneri mikroprojektu:

Hlavný partner:

Svaz integrované a ekologické produkce hrozn? a vína o.s. EKOVÍN

Šmahova 66,

627 00 Brno,

?eská republika

www.ekovin.cz

 

Cezhrani?ný partner:

IPROVIN Slovakia

Rúba? 23

941 36  Rúba?

Slovenská republika

www.iprovin.sk

  

 

 

 

Miesto fyzickej realizácie mikroprojektu:

Mikulov, Juhomoravský kraj, ?eská republika

 

Lokalizácia dopadu mikroprojektu:

?eská republika: Juhomoravský kraj

Slovenská republika: Trnavský kraj